Kodi i Lëndës : TRK 106
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2013-2014 / Pranverë TRK 106-1 Gjuhë Turke e Avancuar II Hakan Kaçar, Msc
2013-2014 / Pranverë TRK 106-2 Gjuhë Turke e Avancuar II Hakan Kaçar, Msc
2013-2014 / Vjeshtë TRK 106-1 Gjuhë Turke e Avancuar II Adem Balaban, PhD
2012-2013 / Pranverë TRK 106-1 Turqishtja Fillestare per te Huajt Gülay Yurt, PhD
2012-2013 / Pranverë TRK 106-2 Turqishtja Fillestare per te Huajt Hakan Kaçar, Msc
2012-2013 / Pranverë TRK 106-3 Turqishtja Fillestare per te Huajt Hakan Kaçar, Msc