Kodi i Lëndës : ISC 521
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 521-1 Studime rreth Historisë Islame Hasan Bello, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 521-1 Studime rreth Historisë Islame Hasan Bello, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 521-1 Studime rreth Historisë Islame Hasan Bello, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 521-1 Studime rreth Historisë Islame Hasan Bello, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 521-1 Studime rreth Historisë Islame Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë ISC 521-1 Studime rreth Historisë Islame Jamal Alsafarti, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 521-1 Studime rreth Historisë Islame Selman Kuzu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 521-2 Studime rreth Historisë Islame Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 521-1 Studime rreth Historisë Islame Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 521-2 Studime rreth Historisë Islame Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 521-1 Studime rreth Historisë Islame Resit Haylamaz, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 521-2 Studime rreth Historisë Islame Resit Haylamaz, PhD