Emri i Lëndës : Relata midis Fesë dhe Shkencës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 432-1 B 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Duke trajtuar mënyrat për të formuar një lidhje midis fesë dhe shkencës do të analizohet forma më e përshtatshme për të realizuar këtë lidhje.
Objektivat Duke analizuar dy burimet kryesore të dijes që janë feja dhe shkenca, t’i paraqitet studentëve një filozofi të jetës së bazuar në lidhjen fe-shkencë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Rastet që na paraqisin lidhjen midis fesë dhe shkencës
2Historia e lidhjes fe-shkencë
3Përngjasimet dhe dallimet midis fesë dhe shkencës
4Interpretime të reja rreth lidhjes midis fesë dhe shkencës
5Teoritë e fesë dhe shkencës – 1: Astronomia dhe krijimi
6Teoritë e fesë dhe shkencës – 2: Evolucioni dhe krijimi i vazhdueshëm
7Lidhja Zot-Gjithësi
8Provim gjysmëfinal
9Fe-shkencë dhe natyra e njeriut
10Fe-shkencë dhe e ardhmja e botës
11Modele të lidhjes fe-shkencë - 1: Konflikt
12Modele të lidhjes fe-shkencë - 2: Dekompozim
13Modele të lidhjes fe-shkencë - 3: Dialog/harmoni
14Modele të lidhjes fe-shkencë - 4: Integracion-asimilacion
15Përsëritje e lëndës
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë metodat e trajtimit dhe interpretimit të fesë në lidhje me relatat e saj me shkencën.
2Studentët do të përftojnë një filozofi të jetës së bazuar në lidhjen fe-shkencë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)