Course Title : Religious Education
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
ISC 331-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description This subject includes terms, fields, principles, methods, relations with other sciences, history of the development of religious education in Islam. Its birth as a science, the theory of the religious development, the history of religious education in Albania and the judicial foundation. Moreover, training of the staff, who explain religious education and some other similar practices of religious education in western countries.
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1Some Basic Concepts in Religious Education.
2The Science of Religious Education and its History.
3Religious education in the childhood period: -The general features of the childhood period.
4Religious Development in the Childhood Period.
5The Role of Family in Religious Education During the Childhood Period and Some Basic Principles.
6Religious Education in the Youth Period: - Factors of Why Religious Education is Necessary for the Youth Period. - The General Charecteristics of the Youth Period.
7Principles in Religious Education of Youth Period.
8Midterm Exam
9Methods in Religious Education of Youth Period.
10Religious education in adulthood: - Nedenler Factors of Religious Education is Necessary for Adulthood Period.
11Charecteristics of Adulthood Period.
12Religious Development in Adulthood Period. - Basic Principles of Religious Education in Adulthood Period.
13From Adult Education to Religious Education for Adults.
14Religious Education in Old Age Period: - Factors of Why Education and Religious Education are Necessary for Old Age Period. - General Charecteristics of Old Age Period.
15Religious Education in Old Age Period. - Fundamental Principles of Religious Education in Old Age Period.
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Duke mësuar terminologjinë e edukimit fetar do të ketë informacion mbi shkencën e edukimit fetar dhe historikun e saj.
2Mëson tiparet e edukimit fetar në periudhën e fëmijërisë dhe çështjet që duhet të ketë kujdes në dhënien e edukimit fetar te fëmijët.
3Informohet rreth tipareve të periudhës së rinisë, mëson parimet e edukimit fetar si dhe metodat që duhen ndjekur në dhënien e këtij edukimi në periudhën e rinisë.
4Informohet mbi tiparet e moshës së rritur, progresin fetar të personave të kësaj moshe dhe metodat e edukimit fetar që do të aplikohen tek ata.
5Informohet mbi tiparet e përgjithshme të moshës së pleqërisë si dhe shkaqet që e bëjnë të nevojshëm edukimin fetar tek personat e kësaj moshe.
6Informohet mbi tiparet e përgjithshme të individëve në institucionet e riedukimit dhe burgjeve dhe metodat e aplikimit fetar në këto ambiente.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms140
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade40
Contribution of final examination to overall grade60
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 1400
Assignments 000
Midterms 12626
Final examination 13636
Other 000
Total Work Load 126
Total Work Load / 25 (hours) 5.04
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)