Kodi i Lëndës : ISC 354
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, PhD Candidate
2017-2018 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, PhD Candidate
2016-2017 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, PhD Candidate
2015-2016 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Bayram Karcı, PhD