Kodi i Lëndës : AFL 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë AFL 101-2 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Ana Cuka, Msc
2015-2016 / Vjeshtë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Brikena Smajli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Etleva Gogu, MA
2014-2015 / Vjeshtë AFL 101-2 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Brikena Smajli, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Etleva Gogu, MA
2012-2013 / Pranverë AFL 101-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt I Etleva Gogu, MA