PROGRAM TRAJNIMI PËR IMAMËT / 1- Islami dhe Komunikimi në Publik - Rajoni i Tiranës

       Ky program është organizuar me 15.02.2014. Qëllimi i programit të trajnimit ishte dhënia e njohurive dhe aftësive të komunikimit për çështjet e bazuara në komunitet. Në programin e trajnimit kanë marrë pjesë  shumë zyrtarë të besimit si: Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Myfti dhe Imamë nga Tirana. Programi i trajnimit të Imamëve u organizua në 2 seanca. Programi u pasua si më poshtë: 

        1 - Zarfi Rizal Recitim Kur'ani 2 - Fjala e Myftiut të Tiranës, Ylli Gurra. 3 - Fjala e kryetarit të Komunitetit Mysliman Shqiptar, Skënder Bruçaj. 4 - Fjala e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Humane Prof. Dr. Ayhan Tekineş "Rëndësia e Unitetit dhe Solidaritetit në Islam". 5 - Pushim për kafe 6 - Fjala e Dr. Muhammed Mutevelli, "Cilësitë Predikuesit (thirrësi i Islamit) dhe metodat Islame të davetit (ftesës)" 7 - Fjala e Ramadan Çipuri "Arti i Komunikimit në publik". 8 - Prezantim "Hyrje në Universitet" 9 - Elton Karaj Prezantim "Hyrje në Departamentin e Shkencave Islame ". 10-Ceremonia e shpërndarjes së Certifikatave. 11 – Dreka