Course Title : Thesis
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
ISC 598-3 F 4 3 0 0 3.00 30
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language Albanian, English, Turkish, Arabic
Course Level
Description Ne fund te vitit akademik 2014-2015, studenti mund te arrije nivelin A1-A2 sipas Sistemit te Perbashket Europian te Referencave per Gjuhen
Objectives Të zhvilloj student aftësinë e te kërkuarit shkëncërisht dhe të përftojë e grumbullimit të materialeve për të përgatitur një tezë shkëncore.
Course Outline
WeekTopics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Të mësojnë studentët terminologjinë rreth fushës së tyre.
2Të mësoje teknikën e të shkruarit të një teze hap pas hapi.
3Të shkruaj një tezë duke iu bazuar rregullave të shkrimit të një punimi shkencor.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms00
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade0
Contribution of final examination to overall grade100
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16348
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 1450700
Assignments 000
Midterms 000
Final examination 111
Other 11010
Total Work Load 759
Total Work Load / 25 (hours) 30.36
ECTS 30

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)