Staff

Academic Staff

Adil Kutlu
He was born in Sarıkaya-Turkey in 1971. He completed his high school education in Yozgat and bachelors education at Ataturk University in Erzurum in 1993. He worked as a pedagogue in the Madrasa Schools in Albania. He is ongoing his doctoral studies at the European University of Tirana.
Atakan Derelioğlu
Atakan Derelioğlu was born in Kocaeli-Turkey in 1975. He received B.A.Degree from Marmara University, Faculty of Theology in 2001. He received M.A. degree from Sakarya University, Institute of Social Sciences in History of Religions in 2005. His PhD is in Marmara U.in the Department of Tafseer.
Elton Karaj
Genti Kruja
Genti Kruja in 2003, he graduated in Sociology at Istanbul University. In 2007 he took the master degree in “Sociology-Philosophy, by thesis “Inter-Religious Dialogue and Tolerance in Albania". In 2015 he graduated in PhD at Tirana University.
Hekuran Uzuni
Hekuran  Uzuni
Hysni Skura
U lind në Burrel më 1993. Arsimin fillor dhe tetëvjeçar e përfundoi në Gurin Bardhë, ndërsa shkollën e mesme e ka kryer në Medresenë H. Mahmud Dashi, Tirane. U diplomua në bachelor në Shkenca Islame në vitin 2014 në Universitetin Bedër, dhe në vitin 2016 u diplomua në master po në këtë Institucion.
Ndricim Ciroka
Nuh Tokçelik
Veton Tulla
Bujar Spahiu
Hasan Bello
Lauren  Luli
Skënder Brucaj