Kodi i Lëndës : TRK 105
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2013-2014 / Vjeshtë TRK 105-1 Gjuhe Turke e Avancuar I Hakan Kaçar, Msc