Kodi i Lëndës : TDE 341
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Pranverë TDE 341-1 Gjuha dhe Komunikimi Selman Kuzu, PhD
2012-2013 / Pranverë TDE 341-1 Gjuha dhe Komunikimi Adem Balaban, PhD