Kodi i Lëndës : ISC 414
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ISC 414-1 Metodat e Interpretimit të Haditheve Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Pranverë ISC 414-1 Metodat e Interpretimit të Haditheve Jamal Alsafarti, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 414-1 Metodat e Interpretimit të Haditheve Jamal Alsafarti, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 414-1 Metodat e Interpretimit të Haditheve Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 414-1 Metodat e Interpretimit të Haditheve Adil Kutlu, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 414-1 Metodat e Interpretimit të Haditheve Jamal Alsafarti, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 414-1 Metodat e Interpretimit të Haditheve Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë ISC 414-1 Metodat e Interpretimit të Haditheve Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 414-1 Metodat e Interpretimit të Haditheve Ayhan Tekineş, Prof. Dr