Kodi i Lëndës : ISC 533
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 533-1 Sociologji Fetare Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 533-1 Sociologji Fetare Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 533-1 Sociologji Fetare Genti Kruja, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 533-1 Sociologji Fetare Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 533-1 Sociologji Fetare Genti Kruja, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 533-1 Sociologji Fetare Genti Kruja, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 533-1 Sociologji Fetare Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 533-2 Sociologji Fetare Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 533-1 Sociologji Fetare Bayram Karcı, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 533-2 Sociologji Fetare Bayram Karcı, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 533-1 Sociologji Fetare Bayram Karcı, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 533-2 Sociologji Fetare Bayram Karcı, PhD