Kodi i Lëndës : ISC 598
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ISC 598-1 Tezë Genti Kruja, PhD
2020-2021 / Pranverë ISC 598-2 Tezë Skënder Brucaj, PhD
2020-2021 / Pranverë ISC 598-3 Tezë Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Pranverë ISC 598-4 Tezë Genti Kruja, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ISC 598-1 Tezë Genti Kruja, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ISC 598-2 Tezë Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë ISC 598-3 Tezë Hasan Bello, PhD
2019-2020 / Pranverë ISC 598-1 Tezë Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Pranverë ISC 598-2 Tezë Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Pranverë ISC 598-3 Tezë Hasan Bello, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 598-1 Tezë Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 598-2 Tezë Hasan Bello, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 598-3 Tezë Jamal Alsafarti, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës ISC 598-1 Tezë Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 598-1 Tezë Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë ISC 598-2 Tezë Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 598-3 Tezë Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 598-4 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 598-5 Tezë Hasan Bello, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 598-1 Tezë Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 598-2 Tezë Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë ISC 598-3 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 598-4 Tezë Hasan Bello, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës ISC 598-1 Tezë Ndricim Ciroka, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës ISC 598-2 Tezë Genti Kruja, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës ISC 598-3 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës ISC 598-4 Tezë Hasan Bello, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 598-1 Tezë Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë ISC 598-2 Tezë Ndricim Ciroka, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 598-3 Tezë Genti Kruja, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 598-4 Tezë Adil Kutlu, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 598-5 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 598-6 Tezë Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 598-7 Tezë Hasan Bello, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 598-8 Tezë Jamal Alsafarti, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 598-1 Tezë Adil Kutlu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 598-2 Tezë Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës ISC 598-1 Tezë Adil Kutlu, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës ISC 598-2 Tezë Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës ISC 598-3 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2016-2017 / Pranverë ISC 598-2 Tezë Adil Kutlu, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 598-3 Tezë Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 598-4 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2016-2017 / Vjeshtë ISC 598-2 Tezë Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 598-3 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 598-4 Tezë Adil Kutlu, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2015-2016 / Semestri i Verës ISC 598-2 Tezë Genti Kruja, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ISC 598-3 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2015-2016 / Pranverë ISC 598-2 Tezë Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 598-3 Tezë Genti Kruja, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 598-4 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë ISC 598-2 Tezë Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 598-3 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë ISC 598-2 Tezë Selman Kuzu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 598-3 Tezë Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 598-4 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë ISC 598-2 Tezë Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 598-3 Tezë Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 598-4 Tezë Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 598-2 Tezë Bayram Karcı, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 598-3 Tezë Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 598-4 Tezë Resit Haylamaz, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë ISC 598-2 Tezë Bayram Karcı, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 598-3 Tezë Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 598-4 Tezë Resit Haylamaz, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë ISC 598-2 Tezë Bayram Karcı, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 598-1 Tezë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 598-2 Tezë Bayram Karcı, PhD