Kodi i Lëndës : ISC 444
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ISC 444-1 Seminare Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Pranverë ISC 444-1 Seminare Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 444-1 Seminare Genti Kruja, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 444-1 Seminare Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 444-1 Seminare Genti Kruja, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 444-1 Seminare Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 444-1 Seminare Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 444-1 Seminare Bayram Karcı, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 444-1 Seminare Bayram Karcı, PhD