Kodi i Lëndës : ISC 413
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 413-1 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Jamal Alsafarti, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 413-1 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Jamal Alsafarti, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 413-1 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Jamal Alsafarti, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 413-1 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Adil Kutlu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 413-1 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë ISC 413-1 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Jamal Alsafarti, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 413-1 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë ISC 413-1 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 413-1 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Ayhan Tekineş, Prof. Dr