Kodi i Lëndës : ISC 433
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 433-1 Historia e Krahasuar e Religjioneve Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 433-1 Historia e Krahasuar e Religjioneve Ilirjana Kaceli, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 433-1 Historia e Krahasuar e Religjioneve Genti Kruja, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 433-1 Historia e Krahasuar e Religjioneve Adil Kutlu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 433-1 Historia e Krahasuar e Religjioneve Adil Kutlu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 433-1 Historia e Krahasuar e Religjioneve Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 433-1 Historia e Krahasuar e Religjioneve Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 433-1 Historia e Krahasuar e Religjioneve Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 433-1 Historia e Krahasuar e Religjioneve Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD