Kodi i Lëndës : ISC 411
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 411-1 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Jamal Alsafarti, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 411-1 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Jamal Alsafarti, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 411-1 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Jamal Alsafarti, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 411-1 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 411-1 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 411-1 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 411-1 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë ISC 411-1 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 411-1 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Ayhan Tekineş, Prof. Dr