Kodi i Lëndës : ISC 432
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ISC 432-1 Relata midis Fesë dhe Shkencës Skënder Brucaj, PhD
2019-2020 / Pranverë ISC 432-1 Relata midis Fesë dhe Shkencës Atakan Derelioğlu, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 432-1 Relata midis Fesë dhe Shkencës Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 432-1 Relata midis Fesë dhe Shkencës Adil Kutlu, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 432-1 Relata midis Fesë dhe Shkencës Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2015-2016 / Pranverë ISC 432-1 Relata midis Fesë dhe Shkencës Genti Kruja, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 432-1 Relata midis Fesë dhe Shkencës Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 432-1 Relata midis Fesë dhe Shkencës Bayram Karcı, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 432-1 Relata midis Fesë dhe Shkencës Bayram Karcı, PhD