Kodi i Lëndës : ISC 402
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ISC 402-1 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Ilirjana Kaceli, PhD
2019-2020 / Pranverë ISC 402-1 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 402-1 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Atakan Derelioğlu, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 402-1 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Atakan Derelioğlu, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 402-1 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Atakan Derelioğlu, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 402-1 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 402-1 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 402-1 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 402-1 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD