Kodi i Lëndës : ISC 531
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 531-1 Problematikat e Edukimit Fetar Skënder Brucaj, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 531-1 Problematikat e Edukimit Fetar Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 531-1 Problematikat e Edukimit Fetar Atakan Derelioğlu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 531-1 Problematikat e Edukimit Fetar Adil Kutlu, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 531-1 Problematikat e Edukimit Fetar Adil Kutlu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 531-1 Problematikat e Edukimit Fetar Genti Kruja, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 531-1 Problematikat e Edukimit Fetar Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë ISC 531-2 Problematikat e Edukimit Fetar Ahmet Ecirli, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë ISC 531-1 Problematikat e Edukimit Fetar Mustafa Akçay, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 531-1 Problematikat e Edukimit Fetar Bayram Karcı, PhD