Kodi i Lëndës : ISC 513
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 513-1 Problematikat Moderne të Kelamit Sadullah Yilmaz, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 513-1 Problematikat Moderne të Kelamit Atakan Derelioğlu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 513-1 Problematikat Moderne të Kelamit Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 513-1 Problematikat Moderne të Kelamit Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 513-1 Problematikat Moderne të Kelamit Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë ISC 513-1 Problematikat Moderne të Kelamit Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë ISC 513-1 Problematikat Moderne të Kelamit Selman Kuzu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 513-2 Problematikat Moderne të Kelamit Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 513-1 Problematikat Moderne të Kelamit Mustafa Akçay, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë ISC 513-2 Problematikat Moderne të Kelamit Mustafa Akçay, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 513-1 Problematikat Moderne të Kelamit Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 513-2 Problematikat Moderne të Kelamit Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD