Kodi i Lëndës : ISC 535
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 535-1 Rrymat Moderne të Filozofisë Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 535-1 Rrymat Moderne të Filozofisë Atakan Derelioğlu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 535-1 Rrymat Moderne të Filozofisë Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 535-1 Rrymat Moderne të Filozofisë Atakan Derelioğlu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 535-1 Rrymat Moderne të Filozofisë Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 535-1 Rrymat Moderne të Filozofisë Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 535-1 Rrymat Moderne të Filozofisë Bayram Karcı, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 535-1 Rrymat Moderne të Filozofisë Bayram Karcı, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 535-2 Rrymat Moderne të Filozofisë Bayram Karcı, PhD