Kodi i Lëndës : ISC 511
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë ISC 511-1 Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame Jamal Alsafarti, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 511-1 Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 511-1 Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 511-1 Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 511-1 Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë ISC 511-1 Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 511-1 Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 511-2 Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD