Course Title : Arabic Language I
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
ISC 111-2 A -1 8 0 0 8.00 10
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Të mësohen studentët me termat e gramatikës së gjuhës arabe.
2Të bëjnë punime me nivel të lartë gjuhësor ( ese, detyra kursi, etj.)
3Të pasurohet fjalori i nxënësve duke lexuar tekste të ndryshme.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms140
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade40
Contribution of final examination to overall grade60
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 168128
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14684
Assignments 000
Midterms 11616
Final examination 12222
Other 000
Total Work Load 250
Total Work Load / 25 (hours) 10
ECTS 10

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)