Emri i Lëndës : Bazat e Moralit Islam
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 115-1 B 1 2 0 0 2.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë jepen njohuri të përgjithshme mbi rëndësinë e moralit, jetës sociale, sjelljeve të mira si drejtësia, bujaria të drejtat e prindërve, tolerancës krahas tyre ceken dhe sjelljet jo të hijshme si gënjeshtra, koprracia, mëria, veset dhe sjelljet e këqia, duke u bazuar në Moralin Islam, fenë, filozofinë dhe sufizmin.
Objektivat - Trajtimi i veçorive personale që duhet të posedojë një njeri i moralshëm. - Të mësohen detyrimet që ka një person kundrejt familjes, të afërmve dhe shoqërisë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Morali, Përkufizimi dhe Objektivat e tij
2Veçoritë e njeriut ideal/njeriu të përsosur
3Vullneti, qëllimi i mirë, sinqeriteti
4Pendesa dhe të kërkosh falje (Teube dhe istigfar)
5Rruga e mesme, drejtësia dhe rruga e drejtë
6Guximshmëria, trimëria dhe sakrifica
7Falja, toleranca
8Provim Gjysmëfinal
9Iman(Besimi) dhe jakîn
10Dorëzimi, mbështetja tek Allahu dhe tefuiz
11Zemërgjerësia dhe Îthâr
12Marrëdhëniet familjare dhe mirësia për prindërit
13Morali shoqëror, marrëdhëniet me komshinjtë dhe përshëndetja
14Morali profesional, ihsani dhe drejtësia
15Autokritika dhe vetëllogaria
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen me posedimin e trajtimit të veçorive personale që duhet të posedojë një njeri i moralshëm.
2Studentët do të mësohen me detyrimet që ka një person kundrejt familjes, të afërmve dhe shoqërisë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 13030
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)