Kodi i Lëndës : EFL 202
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë EFL 202-1 Anglisht IV Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate