Kodi i Lëndës : ISC 113
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Elton Karaj, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Elton Karaj, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Elton Karaj, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Elton Karaj, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Elton Karaj, Msc
2015-2016 / Vjeshtë ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Atakan Derelioğlu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 113-2 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Vjeshtë ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Vjeshtë ISC 113-2 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Elton Karaj, Msc
2012-2013 / Pranverë ISC 113-1 Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij Elton Karaj, Msc