Kodi i Lëndës : ISC 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Skënder Brucaj, PhD
2021-2022 / Pranverë ISC 102-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Skënder Brucaj, PhD
2020-2021 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Lorela Shehu, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 102-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Elton Karaj, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Lorela Shehu, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 102-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Elton Karaj, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Elton Karaj, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Veton Tulla , Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Veton Tulla , Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 102-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Elton Karaj, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Veton Tulla , Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Veton Tulla , Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 102-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Elton Karaj, Msc
2014-2015 / Pranverë ISC 102-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Veton Tulla , Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 102-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Veton Tulla , Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 102-3 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Elton Karaj, Msc
2012-2013 / Pranverë ISC 102-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid II Davut Aktepe, PhD Candidate