Kodi i Lëndës : ISC 122
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ISC 122-1 Jurisprudenca e Jetës së Profetit Nertil Bërdufi, PhD
2021-2022 / Pranverë ISC 122-2 Sijer Hysni Skura, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 122-1 Sijer Xhorxhina Seferi, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 122-1 Sijer Xhorxhina Seferi, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 122-1 Sijer Kasim Ilhan, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 122-1 Sijer Bujar Spahiu, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 122-1 Sijer Gazmend Aga, Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 122-1 Sijer M. C., Msc
2014-2015 / Pranverë ISC 122-1 Sijer Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 122-1 Sijer Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 122-2 Sijer Edip Değer, Msc
2012-2013 / Pranverë ISC 122-1 Sijer Adil Kutlu, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 122-2 Sijer Elton Karaj, Msc