Kodi i Lëndës : ISC 202
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Aorel Senja, Msc
2021-2022 / Pranverë ISC 202-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Xhorxhina Seferi, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Elton Karaj, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 202-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Xhorxhina Seferi, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Elton Karaj, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Veton Tulla , Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Lauren Luli, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 202-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Veton Tulla , Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Veton Tulla , Msc
2015-2016 / Semestri i Verës ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Veton Tulla , Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Veton Tulla , Msc
2014-2015 / Semestri i Verës ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Elton Karaj, Msc
2014-2015 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Veton Tulla , Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Davut Aktepe, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë ISC 202-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Davut Aktepe, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ISC 202-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV Davut Aktepe, PhD Candidate