Kodi i Lëndës : ISC 211
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Vjeshtë ISC 211-1 Kelam Sistematik Ali Zaimi, PhD Candidate
2017-2018 / Vjeshtë ISC 211-1 Kelam Sistematik Ali Zaimi, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë ISC 211-1 Kelam Sistematik Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë ISC 211-1 Kelam Sistematik Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë ISC 211-1 Kelam Sistematik Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 211-1 Kelam Sistematik Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë ISC 211-1 Kelam Sistematik Mustafa Akçay, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 211-1 Kelam Sistematik Bayram Karcı, PhD