Kodi i Lëndës : ISC 251
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Vjeshtë ISC 251-1 Orientimi dhe Komunikimi në Shërbimet Fetare Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 251-1 Orientimi dhe Komunikimi në Shërbimet Fetare Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 251-1 Orientimi dhe Komunikimi në Shërbimet Fetare Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 251-1 Orientimi dhe Komunikimi në Shërbimet Fetare Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD