Kodi i Lëndës : ISC 253
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ISC 253-1 Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame Elton Karaj, Msc
2020-2021 / Vjeshtë ISC 253-1 Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame Elton Karaj, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 253-1 Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame Elton Karaj, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ISC 253-1 Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame Elton Karaj, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ISC 253-1 Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame Elton Karaj, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 253-1 Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame Muammer Durak, Msc
2015-2016 / Vjeshtë ISC 253-1 Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 253-1 Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame Adil Kutlu, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 253-1 Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame Herol Tabak, PhD Candidate