Kodi i Lëndës : AFL 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Pranverë AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Brikena Smajli, PhD
2014-2015 / Pranverë AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Etleva Gogu, MA
2014-2015 / Pranverë AFL 102-2 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Brikena Smajli, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Etleva Gogu, MA
2013-2014 / Pranverë AFL 102-2 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Etleva Gogu, MA
2012-2013 / Pranverë AFL 102-1 Gjuhë Shqipe për të Huajt II Etleva Gogu, MA