Kodi i Lëndës : ISC 212
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi Majto Kamo, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi Lorela Shehu, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi Lorela Shehu, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi Hekuran Uzuni, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi Hekuran Uzuni, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi Hekuran Uzuni, Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi M. C., Msc
2014-2015 / Semestri i Verës ISC 212-1 Tekste Hadithi Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ISC 212-2 Tekste Hadithi Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 212-1 Tekste Hadithi Ayhan Tekineş, Prof. Dr