Kodi i Lëndës : SOC 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2021-2022 / Vjeshtë SOC 101-2 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2020-2021 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2020-2021 / Vjeshtë SOC 101-2 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Vjeshtë SOC 101-2 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Vjeshtë SOC 101-2 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2017-2018 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2017-2018 / Vjeshtë SOC 101-2 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Vjeshtë SOC 101-2 Hyrje në Sociologji Hysni Skura, Msc
2015-2016 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Ilda Shytaj, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë SOC 101-2 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2014-2015 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Ilda Shytaj, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë SOC 101-2 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2013-2014 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2013-2014 / Vjeshtë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Genti Kruja, PhD
2012-2013 / Pranverë SOC 101-1 Hyrje në Sociologji Ilda Shytaj, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë SOC 101-2 Hyrje në Sociologji Ilda Shytaj, PhD Candidate