Kodi i Lëndës : TRK 103
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë TRK 103-1 Gjuhë Turke niveli i mesëm I Sadullah Yilmaz, PhD
2019-2020 / Vjeshtë TRK 103-1 Gjuhë Turke niveli i mesëm I Sadullah Yilmaz, PhD
2018-2019 / Vjeshtë TRK 103-1 Gjuhë Turke niveli i mesëm I Kasim Ilhan, Msc
2017-2018 / Vjeshtë TRK 103-1 Gjuhë Turke niveli i mesëm I Huseyin Yilmaz, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë TRK 103-1 Gjuhë Turke niveli i mesëm I Ümit Gülseven, Msc
2016-2017 / Vjeshtë TRK 103-2 Gjuhë Turke niveli i mesëm I Adem Balaban, PhD
2015-2016 / Vjeshtë TRK 103-1 Gjuhë Turke niveli i mesëm I Hakan Kaçar, Msc
2014-2015 / Vjeshtë TRK 103-1 Gjuhë Turke niveli i mesëm I Hakan Kaçar, Msc
2013-2014 / Vjeshtë TRK 103-1 Gjuhë Turke niveli i mesëm I Hakan Kaçar, Msc