Kodi i Lëndës : TRK 104
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë TRK 104-1 Gjuhë Turke niveli mesëm II Sadullah Yilmaz, PhD
2019-2020 / Pranverë TRK 104-1 Gjuhë Turke niveli mesëm II Sadullah Yilmaz, PhD
2018-2019 / Pranverë TRK 104-1 Gjuhë Turke niveli mesëm II Akile Akpınar, Msc
2017-2018 / Pranverë TRK 104-1 Gjuhë Turke niveli mesëm II Huseyin Yilmaz, PhD Candidate
2016-2017 / Pranverë TRK 104-1 Gjuhë Turke niveli mesëm II Ümit Gülseven, Msc
2015-2016 / Pranverë TRK 104-1 Gjuhë Turke niveli mesëm II Hakan Kaçar, Msc
2014-2015 / Pranverë TRK 104-1 Gjuhë Turke niveli mesëm II Hakan Kaçar, Msc
2013-2014 / Pranverë TRK 104-1 Gjuhë Turke niveli mesëm II Gülay Yurt, PhD
2013-2014 / Pranverë TRK 104-2 Gjuhë Turke niveli mesëm II Hakan Kaçar, Msc
2012-2013 / Pranverë TRK 104-1 Gjuhe Turke Hakan Kaçar, Msc
2012-2013 / Pranverë TRK 104-2 Gjuhe Turke Bunyamin Caglayan, PhD