Emri i Lëndës : Relata midis Fesë dhe Shkencës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 432-1 C 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë, analizon lidhjet historike që janë formuar ndërmjet fesë dhe shkencës në aspektin e filozofisë sw fesw. Ajo trajton natyrën e njeriut si dhe kontributin e tij në zhvillimin e shkencës; figurat kryesorë të botës islame dhe të botës perëndimore, të cilët kanë punuar dhe kontribuar në mardhëniet rreth çështjes fe- shkencë si dhe qëndrimet, të cilat kanë pasuar përplasjen ndërmjet fesë dhë shkencës gjatë historisë. Gjithashtu sugjeron që, duke nisur nga tema si astronomia, revolucioni, mardhëniet Zot-univers, natyra njerëzore si dhe duke analizuar përplasjen ndërmjet fesë dhe shkencës, divergjencwn, dialogun, harmoninw dhe modelet e integracionit, të formohet një lidhje e fortë ndërmjet fesë dhe shkencës.
Objektivat Duke analizuar dy burimet kryesore të dijes që janë feja dhe shkenca, t’i paraqitet studentëve një filozofi të jetës së bazuar në lidhjen fe-shkencë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Rastet që na paraqisin lidhjen midis fesë dhe shkencës
2Historia e lidhjes fe-shkencë
3Përngjasimet dhe dallimet midis fesë dhe shkencës
4Interpretime të reja rreth lidhjes midis fesë dhe shkencës
5Teoritë e fesë dhe shkencës – 1: Astronomia dhe krijimi
6Teoritë e fesë dhe shkencës – 2: Evolucioni dhe krijimi i vazhdueshëm
7Lidhja Zot-Gjithësi
8Provim Gjysmëfinal
9Fe-shkencë dhe natyra e njeriut
10Fe-shkencë dhe e ardhmja e botës
11Modele të lidhjes fe-shkencë - 1: Konflikt
12Modele të lidhjes fe-shkencë - 2: Dekompozim
13Modele të lidhjes fe-shkencë - 3: Dialog/harmoni
14Modele të lidhjes fe-shkencë - 4: Integracion-asimilacion
15Përsëritje e lëndës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë metodat e trajtimit dhe interpretimit të fesë në lidhje me relatat e saj me shkencën.
2Studentët do të përftojnë një filozofi të jetës së bazuar në lidhjen fe-shkencë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 200
Gjysmë finale 100
Provimi final 15050
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 140
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)