Kodi i Lëndës : ISC 104
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë ISC 104-1 Bazat e Adhurimit Islame Elton Karaj, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 104-1 Bazat e Adhurimit Islame Elton Karaj, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 104-1 Bazat e Adhurimit Islame Elton Karaj, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 104-1 Bazat e Adhurimit Islame Elton Karaj, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 104-1 Bazat e Adhurimit Islame Muammer Durak, Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 104-1 Bazat e Adhurimit Islame Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 104-1 Bazat e Adhurimit Islame Adil Kutlu, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 104-1 Bazat e Adhurimit Islame Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 104-2 Bazat e Adhurimit Islame Elton Karaj, Msc
2012-2013 / Pranverë ISC 104-1 Bazat e Adhurimit Islame Elton Karaj, Msc
2012-2013 / Pranverë ISC 104-2 Bazat e Adhurimit Islame Elton Karaj, Msc