Kodi i Lëndës : ISC 431
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ISC 431-1 Filozofia Islame Genti Kruja, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ISC 431-2 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Genti Kruja, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ISC 431-1 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 431-1 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 431-1 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 431-1 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 431-1 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Genti Kruja, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 431-1 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë ISC 431-1 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 431-1 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Bayram Karcı, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 431-1 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë Bayram Karcı, PhD