Kodi i Lëndës : ISC 401
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Ilirjana Kaceli, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ISC 401-2 Metodat Kërkimore William Karl Martin, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Ilirjana Kaceli, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Ndricim Ciroka, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Atakan Derelioğlu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Ndricim Ciroka, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Atakan Derelioğlu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 401-1 Metodat Kërkimore Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD