Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 104-1 C 2 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të jenë në gjendje të të kryejne akte komunikuese në gjuhën angleze që tregojnë një ndjenjë shumë të zhvilluar e vetëdijes gjuhësore si dhe një zotërim të argumentimit dhe diskursi efektiv social.
Objektivat Aftesite akademike ne degjim dhe te folur; gramatike dhe fjalor i zhvilluar i anglishtes;
Programi i Lëndës
JavaTema
1Karakteret. Përshkrimi i karaktereve dhe pamjes së jashtme.
2Profesione dhe vende të ndryshme. Si të prezantohemi. Si të shprehim preferencat personale.
3Mjedisi. Speciet e rrezikuara. Problemet që ka mjedisi. Ushtrime.
4Rrëfimet e udhëtarëve. Lloje pushimesh. Vende dhe resorte turistike. Mënyra transporti.
5Dyqanet dhe blerjet. Lloje dyqanesh dhe produkte të ndryshme. Përshkrimi i objekteve dhe dhuratave.
6Festat. Festivale dhe evente.
7Festa tradicionale dhe zakone të ndryshme.
8Provim Gjysmëfinal. Festa tradicionale në Angli.
9Ushqimet dhe pijet. Si të porosisim në restorant. Sasitë.
10Fjalë dhe shprehje që përdoren në restorante. Recetat e gatimit dhe dhe mënyra të ndryshme gatimi.
11Si të kujdesemi për shëndetin. Lloje spprtesh dhe aktivitete sportive. Aksidente dhe dëmtime në sport.
12Argëtimi. Mënyra të ndryshme argëtimesh. Kinemaja, filmat dhe telivizioni.
13Teknologjia dhe edukimi. Adoleshentët dhe teknologjia. Mënyra te ndryshme të komunikimit.
14Si te diskutojmë duke përdorur argumenta.
15Përsëritje dhe konsultime.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të lexojnë dhe kuptojnë tekste të ndryshme të mara nga materiale autentike si gazeta revista etj.
2Studentët do të flasin me saktësi fjalorin dhe gramatikën e paraqitur në mësim
3Studentët do të shkruajnë letra të ndryshme si kërkesa, ankesa, letra, aplikimi, raporte apo tregime
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 155
Gjysmë finale 155
Provimi final 177
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)