Kodi i Lëndës : ISC 352
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë ISC 352-1 Metodat e Tefsirit Modern Atakan Derelioğlu, PhD