Kodi i Lëndës : ISC 316
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Hysni Skura, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Lorela Shehu, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Hysni Skura, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Hysni Skura, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Adil Kutlu, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Adil Kutlu, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Veton Tulla , Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Veton Tulla , Msc
2014-2015 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Veton Tulla , Msc
2012-2013 / Pranverë ISC 316-1 Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre Elton Karaj, Msc