Kodi i Lëndës : ISC 204
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Elton Karaj, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Xhorxhina Seferi, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Xhorxhina Seferi, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Elton Karaj, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Elton Karaj, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Muammer Durak, Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Elton Karaj, Msc
2014-2015 / Pranverë ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 204-1 Historia dhe Metodologjia e Tefsirit Atakan Derelioğlu, PhD