Kodi i Lëndës : ISC 224
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Ledian Cikalleshi, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Ledian Cikalleshi, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Valdrin Mera, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Atakan Derelioğlu, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Atakan Derelioğlu, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Atakan Derelioğlu, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Klodian Shehi, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Klodian Shehi, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ISC 224-1 Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam Bayram Karcı, PhD