Kodi i Lëndës : ISC 312
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Elton Karaj, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Elton Karaj, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Elton Karaj, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Elton Karaj, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Elton Karaj, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Elton Karaj, Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Selman Kuzu, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 312-1 Jurisprudenca Islame Herol Tabak, PhD Candidate