Kodi i Lëndës : ISC 313
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Majto Kamo, Msc
2021-2022 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Xhorxhina Seferi, Msc
2020-2021 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Xhorxhina Seferi, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Atakan Derelioğlu, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Atakan Derelioğlu, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Muammer Durak, Msc
2015-2016 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Atakan Derelioğlu, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 313-1 Tekste Tefsiri Atakan Derelioğlu, PhD